logo

Statenkwartier

Toetsingscriteria

Hoe toetst het stadsdeel je plan?

  • Draagt jouw plan bij aan een van de drie thema’s? Sport, spelen en ontmoeten, Op straat of Groen een duurzaamheid?
  • Heeft jouw plan minimaal 25 positieve likes?
  • Is jouw plan bedoeld voor het Statenkwartier (een buurt daarbinnen of een specifieke locatie in de wijk) of voor bewoners uit de wijk?
  • Kan het plan binnen een jaar (dus vóór 5 januari 2021) worden uitgevoerd?
  • Wij maken een inschatting van de kosten van je plan en letten er daarbij op dat de kosten niet hoger liggen dan € 30.000.- Ook kijken we of we een eventuele vergoeding (tegen maatschappelijk tarief) realistisch vinden in relatie tot het beoogde resultaat.
  • Wij kijken hoe het plan na uitvoering beheerd moet worden en of dat (ook financieel) mogelijk is.
  • Wij gaan na of Stadsdeel Scheveningen de bevoegdheid heeft of kan krijgen om het plan uit te voeren en ook of het binnen de wettelijke regelgeving en beleidskaders valt.
  • Voor sommige locaties is toestemming nodig van de eigenaar. Wij kijken dan wat er mogelijk is.
  • Het kan zijn dat je voor jouw plan een vergunning nodig hebt. Wij kijken of dat zo is, en of die te verkrijgen is.
  • Jouw plan heeft geen uitgesproken religieus, politiek of commercieel karakter.

Mocht een plan met enige aanpassing wel haalbaar zijn, dan overlegt het stadsdeel met de indiener van het plan. Als het plan volgens ons niet uitvoerbaar is, kan het niet doorgaan naar de volgende ronde. Daar krijg je dan uiteraard bericht over.

 

En daarna?

Bewoners uit het Statenkwartier krijgen in de week van 15 november een brief met een stemcode waarmee ze via de site kunnen stemmen op de plannen die zij het beste vinden en verdelen zo € 30.000,-. De plannen met de meeste stemmen worden binnen een jaar uitgevoerd.

 

Contact

Heb je vragen? Bekijk eerst of je het antwoord kunt vinden bij de veelgestelde vragen. Als je daar geen antwoord vindt op je vraag, mail dan naar statenkwartierbegroot@denhaag.nl.

Login om verder te gaanCancel