logo

Statenkwartier begroot

Toetsingscriteria

Hoe zijn de plannen getoetst door de gemeente?

  • Draagt het plan bij aan een van de drie thema’s? Sport, spelen en ontmoeten, Op straat of Groen een duurzaamheid?
  • Heeft het plan minimaal 25 positieve likes?
  • Is het plan bedoeld voor het Statenkwartier (een buurt daarbinnen of een specifieke locatie in de wijk) of voor bewoners uit de wijk?
  • Kan het plan binnen een jaar (dus vóór 5 januari 2021) worden uitgevoerd?
  • Wij maken een inschatting van de kosten van het plan en letten er daarbij op dat de kosten niet hoger liggen dan € 30.000.- Ook kijken we of we een eventuele vergoeding (tegen maatschappelijk tarief) realistisch vinden in relatie tot het beoogde resultaat.
  • Wij kijken hoe het plan na uitvoering beheerd moet worden en of dat (ook financieel) mogelijk is.
  • Wij gaan na of Stadsdeel Scheveningen de bevoegdheid heeft of kan krijgen om het plan uit te voeren en ook of het binnen de wettelijke regelgeving en beleidskaders valt.
  • Voor sommige locaties is toestemming nodig van de eigenaar. Wij kijken dan wat er mogelijk is.
  • Het kan zijn dat voor het plan een vergunning nodig is. Wij kijken of dat zo is, en of die te verkrijgen is.
  • Het plan heeft geen uitgesproken religieus, politiek of commercieel karakter.

Mocht een plan met enige aanpassing wel haalbaar zijn, dan is er overleg geweest met de indiener van het plan. Als het plan uiteindelijk niet haalbaar was, is het niet geselecteerd voor de stemfase. De indieners van de plannen zijn daar persoonlijk over geinformeerd.

 

Contact

Heb je vragen? Bekijk eerst of je het antwoord kunt vinden bij de veelgestelde vragen. Als je daar geen antwoord vindt op je vraag, mail dan naar statenkwartierbegroot@denhaag.nl.

Login om verder te gaan

Blijf op de hoogteAnnuleren