logo

Statenkwartier begroot

Hoe knappen we Houtwijk op?

Er zijn zes thema’s waarbinnen je een opknappunt kunt toevoegen op de kaart. Als je een opknappunt toevoegt kun je ook laten weten welke plekken je mooi vindt en moeten blijven zoals ze zijn.

De 6 thema's voor Houtwijk

1. Bomen en groen

De wijk is rijk aan bomen en plantsoenen en dat moet zeker zo blijven. Maar soms kunnen bomen hinder geven. Bijvoorbeeld omdat de wortels de bestrating omhoog duwen. Soms zijn plantsoenen verwilderd en doorgegroeid. Geef ook aan waar volgens jou stenen kunnen verdwijnen voor groen. Geef aan op de kaart.

Voeg een opknappunt toe

2. Straten, stoepen en pleinen

Waar liggen tegels los of is de bestrating slecht onderhouden? Geef aan op de kaart.

Voeg een opknappunt toe

3. Verlichting

Openbare verlichting is niet alleen belangrijk voor de verkeersveiligheid, maar ook om je veilig te voelen op straat. Zijn er plekken die beter verlicht moeten worden? Geef ze aan op de kaart.

Voeg een opknappunt toe

4. Water

Ken je plekken waar het water in de wijk beter gebruikt kan worden? Of zijn er oevers die onderhoud nodig hebben? Geef het aan op de kaart.

Voeg een opknappunt toe

5. Verkeer en parkeren

Zijn de parkeerplekken in orde? Ken je onveilige verkeerssituaties (sluiproutes, gevaarlijke kruisingen, te hard rijden)? Geef het aan op de kaart.

Voeg een opknappunt toe

6. Straatmeubilair en spelen

Is er straatmeubiliar of speeltoestellen die opgeknapt moeten worden? Staat het op de juiste plek voor gezellige ontmoetingen? Zijn er genoeg plaatsen om te spelen en te bewegen voor inwoners van alle leeftijden?

Voeg een opknappunt toe

Login om verder te gaan

Blijf op de hoogteAnnuleren