logo

Statenkwartier begroot

Privacyverklaring Statenkwartier Begroot

In het kort

Via de website van Statenkwartier Begroot worden persoonsgegevens verwerkt. De gemeente vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die je ons via de website verstrekt en persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Op deze pagina

Algemeen
Grondslag
Categorieën persoonsgegevens
Bewaartermijnen

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Den Haag.

1. Algemeen

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het hangt af van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies worden verwerkt en voor welk doel. Hieronder lees je voor welke doelen op Statenkwartier Begroot persoonsgegevens worden verwerkt.

Doel

  • Verzamelen van goede plannen van bewoners, ondernemers en organisaties voor een mooier, socialer, sportiever en groener Statenkwartier.
  • Uitvoeren van een draagvlakmeting (minimaal 25 positieve likes) en een haalbaarheidscheck op de ingediende plannen.
  • Verdelen van budget over de haalbare plannen en bepalen welk plannen worden uitgevoerd door de bewoners van het Statenkwartier.

Subdoelen

  • Inzicht krijgen in waar de likes (= stemmen) op de ingediende plannen vandaan komen.
  • Inzicht geven aan bezoekers, planindieners en gemeente in de argumenten voor of tegen een plan.
  • Zorgen voor een rechtmatig verloop van het participatief begroten.

Een spelregel voor het indienen van plannen is dat iedereen een plan mag indienen. We nodigen nadrukkelijk bewoners van het Statenkwartier uit om op de plannen te stemmen.

2. Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht) tot een gedragen besteding te komen van de € 30.000,- vanuit de subsidieregeling Leefbaarheid en Bewonersparticipatie.

3. Categorieën persoonsgegevens

Persoonlijke stemcodes: van 15 november t/m 13 december 2019 controleren we het gebruik van de persoonlijke stemcodes die alle bewoners van Statenkwartier van 12 jaar en ouder hebben ontvangen. Zo zorgen we ervoor dat alleen bewoners van Statenkwartier van 12 jaar en ouder stemmen. De stemcodes zijn losgekoppeld van persoonlijke gegevens. We weten dus niet welke bewoner (naam en adres) wel of niet heeft gestemd. De persoonlijke stemcodes worden wel gebruikt om te onderzoeken welk type (geslacht en leeftijd) bewoners wel en niet hebben gestemd. Deze demografische gegevens (geslacht en leeftijd) zijn door gescheiden databestanden niet te herleiden tot de persoonsgegevens (naam en adres).

Postcode: van 4 september t/m 11 oktober 2019 (indienen en liken van plannen) registreren we postcodes, omdat we willen weten waar de stemmen vandaan komen. Zijn het mensen uit het Statenkwartier die hun mening geven of komen de reacties uit Groningen?

Naam: van 4 september t/m 11 oktober 2019 vragen we mensen die zich registreren om hun naam op te geven. Als je een plan indient, is je naam zichtbaar op de pagina van jouw ingediende plan. Als je een argument plaatst is je naam ook zichtbaar op de pagina. Dit doen we omdat het de kwaliteit van het gesprek / discussie verbetert. Je kunt uiteraard een alias opgeven.

E-mail: van 4 september t/m 11 oktober 2019 vragen we mensen die zich registeren om een e-mailadres, omdat we in contact willen (kunnen) komen over hun ingediende plan. De indieners van plannen worden na de haalbaarheidscheck persoonlijk geïnformeerd per e-mail of hun plan haalbaar is. Van 15 november t/m 13 december 2019 kunnen bewoners die gestemd hebben zich aanmelden voor updates over Statenkwartier Begroot door hun e-mailadres op te geven.

Telefoonnummer: van 4 september t/m 11 oktober 2019 vragen we mensen die een plan indienen optioneel om hun telefoonnummer. Dit doen we om snel contact op te kunnen nemen over het plan. 

IP-adressen: van 4 september t/m 11 oktober 2019 worden tijdelijk IP-adressen opgeslagen om eventuele onregelmatigheden in het liken (= stemmen) en indienen van plannen te kunnen opsporen.

4. Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor jouw persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van Statenkwartier Begroot geldt het volgende:

  • Het indienen en liken (= stemmen) van plannen loopt af op 11 oktober 2019. Daarna wordt de website Statenkwartier Begroot statisch gemaakt. Plannen, namen van indieners, aantal voor- en tegen stemmen en argumenten voor- en tegen blijven wel zichtbaar op de website.
  • Na 11 oktober 2019 worden de verzamelde gegevens verwerkt in een beknopte (geanonimiseerde) analyse van waar mensen vandaan komen die hebben meegedaan aan het stemmen, per plan. Deze informatie wordt met de voor- en tegenargumenten meegestuurd aan de stadsdeelmedewerkers die van 14 oktober t/m 15 november 2019 een haalbaarheidscheck doen op de plannen.
  • Op 15 november 2019 worden de haalbare plannen bekend gemaakt waar bewoners van het Statenkwartier op kunnen stemmen. De niet haalbare plannen en namen van indieners blijven ook zichtbaar op de website.

Alle plannen blijven zichtbaar op de website tot twee maanden nadat de winnende plannen bekend zijn gemaakt. Op 21 februari 2020 (twee maanden na afronding van Statenkwartier Begroot) wordt de website in principe uit de lucht gehaald. Het kan zijn dat de website voor archiefdoeleinden online blijft. Indien daartoe wordt besloten, worden de namen van de planindieners en namen van mensen die gereageerd hebben op plannen op de website geanonimiseerd. Ook de achterliggende databases worden verwijderd: de geregistreerde namen, postcodes, e-mailadressen, telefoonnummers en IP-adressen.

Login om verder te gaan

Blijf op de hoogteAnnuleren